Películas 2014

Wolf Children

Películas 2014

Wolf ChildrenAme eta Yuki ume-otsoak

La persona de la que se enamoró Hana siendo una adolescente, no era alguien normal sino un Hombre Lobo. A pesar de sus diferencias ambos consiguieron ser muy felices durante trece años y formar una familia de dos hijos: Yuki (Nieve) y Ame (Lluvia) […]Nerabezaroan pertsona batetaz maitemindu zenean Hana, ez zen izan noski arrunta zen norbaitetaz, Gizotso batetaz baizik. Bien izaeren arteko desberdintasunak izanagatik ere zoriontsu bizi izan ziren hamairu urtez […]

Berserk. La Edad de Oro III: Descenso

Películas 2014

Berserk: La Edad de Oro III – DescensoBerserk: Urrezko aroa III – Jaitsiera

Tras el reencuentro de Gatsu con La banda del Halcón, la vida de Kiasca cambia drásticamente. Hasta entonces se había mantenido junto con sus antiguos compañeros luchando por sobrevivir y también intentando rescatar a Griffith […]Gatsuk topo egingo du berriro Zapelatzaren taldearekin, eta, noski, Kiascaren bizimodua erabat eta modu gogorrean aldatuko da. Ordura arte, Kiasca, betiko adiskideekin batera ibilia zen […]

El Rey Espino

Películas 2014

El Rey EspinoElorri Erregea

Un virus mortal conocido como Medousa ha provocado una epidemia a escala mundial. Ante la imposibilidad de encontrar un antídoto, las autoridades deciden seleccionar a un grupo de 160 personas y mantenerlos en sueño criogénico […]Medousa izenez ezaguna den birus batek mundu mailako epidemia bat eragin du. Antidotoa aurkitzea ezinezkoa dela ikusita, autoritateek 160 pertsona kriogenizaturik gorde dituzte etorkizunean sendagaia aurkitu eta gizadia […]

Viaje a Agartha

Películas 2014

Viaje a AgarthaAgartharako bidaia

Asuna, acompañada de su gato Mimi, sube con frecuencia a lo alto de una montaña para sintonizar una curiosa radio de cristal que le entregó su padre antes de morir. Allí capta extrañas melodías. Un día un monstruo le ataca y es rescatada por Shun […]Asuna, Mimi izeneko bere katuarekin, mendi gailur batera igotzen da maiztasunez kristalezko irrati bat sintonizatzera. Aitak eman zion irrati hori hura hil aurretik, eta han goian tontorrean doinu bitxiak hartzen ditu harekin. Behin batean, munstro batek eraso egiten dio, eta Shun gazteak salbatuko du neska […]

Evangelion 3.3

Películas 2014

Evangelion 3.3Evangelion 3.3

Han pasado 14 años desde que tuvo lugar el Tercer Impacto. Casi todo el mundo ha cambiado, pero Shinji Ikari permanece inalterable y sin envejecer. Pronto comprobará que a su alrededor todo es nuevo y extraño […]Hirugarren Inpaktutik 14 urte iragan dira. Ia jende guztia aldatu egin da, baina Shinji Ikarik bere horretan irauten du, zahartu gabe. Bere inguruan guztia berri eta arrotz dela ohartuko […]

El Bosque del Piano

Películas 2014

El Piano del BosqueBasoko pianoa

Shuei ha estudiado música desde pequeño y quiere ser pianista. Kay tiene el don de la música, aunque nunca ha estudiado piano. Un compañero de clase, Kinpira, decide gastar una broma a Shuei y le insiste para que toque un extraño piano que se encuentra escondido en el bosque […]
Shueik musika ikasi du txikitatik, eta pianojole izan nahi du. Kaik, ordea, musikarako dohaina du baina ez du inoiz musika ikasi. Kinpira izeneko klasekide batek, broma egin nahian, basoan ezkutaturik dagoen piano bat jotzera eraman nahi du Shuei […]