Evangelion 3.3

Películas 2014

Evangelion 3.3Evangelion 3.3

Han pasado 14 años desde que tuvo lugar el Tercer Impacto. Casi todo el mundo ha cambiado, pero Shinji Ikari permanece inalterable y sin envejecer. Pronto comprobará que a su alrededor todo es nuevo y extraño […]Hirugarren Inpaktutik 14 urte iragan dira. Ia jende guztia aldatu egin da, baina Shinji Ikarik bere horretan irauten du, zahartu gabe. Bere inguruan guztia berri eta arrotz dela ohartuko […]

El Bosque del Piano

Películas 2014

El Piano del BosqueBasoko pianoa

Shuei ha estudiado música desde pequeño y quiere ser pianista. Kay tiene el don de la música, aunque nunca ha estudiado piano. Un compañero de clase, Kinpira, decide gastar una broma a Shuei y le insiste para que toque un extraño piano que se encuentra escondido en el bosque […]
Shueik musika ikasi du txikitatik, eta pianojole izan nahi du. Kaik, ordea, musikarako dohaina du baina ez du inoiz musika ikasi. Kinpira izeneko klasekide batek, broma egin nahian, basoan ezkutaturik dagoen piano bat jotzera eraman nahi du Shuei […]

Series 2014

La magia de ZeroZeroren magia

Louise es una aprendiz de maga a la que sus compañeros conocen como Louise la Zero, porque es incapaz de llevar a cabo un hechizo sin provocar algún incidente. En la academia donde estudia magia existe un ritual mediante el cual todos han de invocar a una criatura que les acompañará […]Magia ikaslea da Louise. Bere ikaskideek, baina, Zero deritzote, istilurik sortu gabe sorginkeria egiteko gai delako. Magia ikastegian ikasle guztiek erritual baten bidez izaki bat ekarri behar dute. Izaki hura bizitza osorako laguntzaile […]

La Espada Sagrada

Series 2014

La Espada SagradaEzpata sakratua

Hace 44 años, la Guerra Valbanill asoló la tierra. En aquella contienda, una de las armas más peligrosas que se utilizó fue el Hechizo Demon, por el cual los seres humanos sacrificaban sus cuerpos para convertirse en poderosos demonios […]Duela 44 urte, Valbanill Gerrak Lurra suntsitu zuen. Demon Sorginkeria izan zen bertan erabilitako armarik izugarrienetariko bat. Hori erabiliz, gizakiek euren gorputzak sakrifikatzen zituzten demonio boteretsuak bihurtzeko […]

Mardock Scramble: The first compression

Películas 2014

Mardock Scramble: The first compressionMardock Scramble: The first compression

En una ciudad llamada Mardock City una joven muere a consecuencia de la explosión de un coche bomba. El doctor Easter encuentra el cadáver y lo resucita utilizando toda la tecnología a su alcance. Rune Balot será […]Mardock City izeneko hiri batean neska gazte bat hil da bonba-auto batek eztanda eginda. Easter doktoreak aurkituko du gorpua eta, eskura duen teknologia erabilita, berpiztu egingo du. Handik aurrera, Rune Ballot izeneko […]

5 centímetros por segundo

Películas 2014

5 centímetros por segundoSegunduko 5 zentimetro

Takaki Tono y Akari Shinohara coincidieron en la escuela primaria. Después de graduarse siguieron caminos diferentes, a pesar de lo que sentían el uno por el otro. Un día, en medio de una tormenta de nieve, Takaki verá a Akari […]Takaki Tonok eta Akari Shinoharak elkarrekin ikasi zuten haurtzaroan. Graduatu eta gero, bide ezberdinak hartu zituzten, nahiz eta elkarrenganako sentimenak izan. Behin batean, elur ekaitz baten erdian Takakik Akari ikusiko du […]